InfoNet - DER KREIS BELUX

Datenschutz

1 Gegevensbescherming in één oogopslag
1.1 Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

1.2 Gegevensverzameling op onze website

1.2.1 Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?


De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

1.2.2 Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

1.2.3 Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

1.2.4 Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u in het impressum hebt opgegeven als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

1.2.5 Analyse en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2 Algemene informatie en verplichte informatie
2.1 Gegevensbescherming


De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

2.2. Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:
Verantwoordelijk voor inhoud en afbeeldingen, opzet:

DER KREIS BELUX
Emiel Clauslaan 37/3
-B- 9800 Astene
www.derkreis.be

Persone de contact:
Stephanie de Baere
info@derkreis.be

2.3 Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

2.4 Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Voor ons is dit de staatscommissaris voor gegevensbescherming van de staat Baden-Württemberg. De contactgegevens vindt u hier:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/adressen_links-node.html.

2.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

2.6 SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

2.7 Informatie, afschermen, wissen

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen de werkingssfeer van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.

2.8 Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De operatoren van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.

2.9 Samenwerking met derden

Indien wij op basis van een zogenoemd "orderverwerkingscontract" de verwerking van gegevens aan derden opdragen, gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

3. het verzamelen van gegevens op onze website
3.1 Cookies


Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

3.2 Server Logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

    Browsertype en browserversie
    besturingssysteem
    verwijzer URL
    Hostnaam van de toegangscomputer
    Tijd van het server verzoek
    IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

3.3 Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen met ons en, indien nodig, doorgestuurd naar het door u geselecteerde bedrijf voor verwerking. Wij zullen deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingend recht - in het bijzonder opslag.

3.4 Verwerking van gegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, het ontwerp van de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst.

De verzamelde gegevens zullen worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of de beëindiging ervan. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

3.5. Gegevensoverdracht bij de sluiting van een overeenkomst inzake diensten en digitale inhoud

Persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is in het kader van contractverwerking, zoals bijvoorbeeld het geval zou zijn bij betalingsverwerking aan een door ons ingeschakelde kredietinstelling.

Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

4. analyse-instrumenten en reclame
4,1 Matomo


Op onze website gebruiken we de open-sourcesoftwaretool Matomo (voorheen PIWIK) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (zie hierboven voor cookies). Bij toegang tot afzonderlijke pagina's van onze website worden de volgende gegevens opgeslagen:

    Twee bytes van het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker
    De opgevraagde webpagina
    De website van waaruit de gebruiker de toegang tot de website heeft verkregen (verwijzer)
    De subpagina's die toegankelijk zijn vanaf de website die u bezoekt
    Verblijfsduur op de website
    De bezoekfrequentie van de website

De software draait uitsluitend op de servers van onze website. De persoonlijke gegevens van gebruikers worden daar alleen opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van het IP-adres worden afgeschermd (bijv.:192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet meer mogelijk om het verkorte IP-adres aan de oproepende computer toe te wijzen. Meer informatie vindt u op: https://matomo.org/docs/privacy/

Matomo-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

4.1.1. Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

 

5. plugins en gereedschappen
5.1 YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Als u één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.